Nye indlæg

Nyhedsblog for Grundejerforeningen Ornum Øst
 

Møde med kommunen om fællesareal m.m.

16-04-2014 18:05
Her er kommunens notat fra den rundgang på grundejerforeninges område vi havde i formiddag:

Først min forbedelses notat til mødet:

Møde med Stina Kaufmann, Kalundborg kommune, tirsdag 15. april 2014, kl. 10.00
Vise følgende:
• Stigbordet i Sukkerkanalen
• Den hvide bro og stien over, niveau på begge sider af broen. Svært for rullestole og rollatorer
• Rævlingevej grøften og udløb ved åen
• Kommune drænbrønd på Henriks vej og udløb ved åen, sandfang ved Violvej ind til fællesarealet
• Rosenvænget, besigtigelse af drængrøft
• Resedavej, besigtigelse af drænudløb
• Gyvelvækst
• Bævreasp vækst
• Biodiversitet, Sjællands Leden
• Lyngvæksten
• Grødeskæring langs åen

Andet:
• Findes der alternativ til dræn? Birk, Pil?
• Kan vi få dispensation til flytbare hegn, så vi kan flytte får rundt på fællesarealet?
• Kan/vil kommunen medvirke i at lave en vedligeholdelsesplan af fællesarealet?
• Kan/vil kommunen forbedre Sjællands Leden henover fællesarealet?

Herunder kommunens besigtigelsesnotater:

Tilstede: Stina Kaufmann og Jørn Larsen

Stina undersøger muligheden for at Reersø Ornum bliver målt op næste forår

Der grødeskæres i vandløbet to gange årligt

Stina sender regulativer for hhv Nedre Halleby Å og Reersø Ornum til Jørn

På nuværende tidspunkt er vandstanden i hhv Nedre Halleby Å og Reersø Ornum høj, og det kan ikke konstateres om Reersø Ornum kan komme af med vandet til Halleby Å. Jørn holder øje med vandstanden, og melder tilbage til kommunen hvis ikke vandstanden i Reersø Ornum falder når den falder i Nedre Halleby Å.

Vedligehold af sti, samt ramper til den hvide bro, planker på bro over stemmeværket på Sukkerkanalen ligger hos teamet Veje, Havne og Grønne områder hos Peer Jul Jeppesen, peer.jeppesen@kalundborg.dk. Stina sendermail til Peer om forholdene.

Stina laver kort over området med beskyttet natur, samt vejledning om hvad det betyder at have §3 natur. Dette sendes toil Jørn.

I deklerationer for området står at der ikke må etableres hegn, men er der mulighed for at sætte flytbart hegn med henblik på afgræsning med får på heden. Stina undersøger og formidler evt. kontakt.

Stina undersøger om drænledning fra Henriksvej til Nedre Halleby Å er kommunal, og hvis den er sætter entreprenør til at kigge på om den skal spules.

Stina tjekker om grøft ved Rosenvænget kan oprenses og beskæres.

For enden af Begoniavej tjekker Stina om der er bindinger på bevoksning og forslag til træarter på det våde område.

Kan kommunen påbyde grundejere at være med i en grundejerforening. Stina undersøger det.

Notatet er godkendt af deltagende parter og sendt til mail.

Med venlig hilsen

Stina Kaufmann
------------------------

Alt ialt et godt møde. Nu får vi se hvad der sker og følge dette op.

Venlige hilsner

//
Jørn

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

Denne blog kan fås som et såkaldt RSS-feed. Hvis man installerer eller allerede har en RSS-feedreader på sin computer, kan man følge med i nyhedsstrømmen uden at skulle åbne hjemmesiden. En gratis RSS-feedreader til Google Chrome fås på denne side. Efter installation får man et RSS-logo i adresselinjen som her:

Ved et klik på logoet åbnes readeren og man kan tilmelde denne side eller andre med RSS-indhold og følge med i mange nyhedskilder på én gang.