Nye indlæg

Nyhedsblog for Grundejerforeningen Ornum Øst
 

Dræn langs Brovejen

10-06-2014 22:43
Information til grundejere på Hyacintvej m.fl.

I dag kl 13.00 afholdtes et møde med projektlederen for renovering af kommunens dræn langs Brovejen.

Det der bygges er såvel en helt ny drænledning, sammen med en vandledning i samme længde som kommunens eksisterende dræn. Drænet placeres i jorden på samme position som det eksisterende dræn. Sideledninger der måtte findes, kobles til sandfangs brøndene, der også fornyes. Såvel det nye dræn, som vandledningen, går ind i de nye sandfangs brønde.

Kommunen er ikke afvisende overfor at vi etablerer nye sideledninger til det nye dræn. Men det skal der søges om hos kommunen.

Hvis vi skal styrke funktionaliteten af den nye drænledning. Skal alle løvtræer fældes. Birk, Pil, Poppel, Eg, Bøg, Ahorn og Bævreasp fældes. Ellers vil rodnettet indenfor 3-6 måneder gro ind i de nye dræn og funktionen af drænet vil forsvinde. (Er der løvtræstyper jeg ikke har nævnt, så fæld dem alligevel).

Det er vigtigt at alle grundejerne på Hyacintvej, bakker op og får fældet de nævnte træer. Med dette projekt, så får vi en bedre afvandingssituation i området omkring Hyacintvej. I øvrigt er kravet om fældning af løvtræer, helt foreneligt med grundejerforeningens deklaration (Kommunens godkendelse af grundejerforeningen og vilkår/ krav til foreningen). Deklarationen kan ses på foreningens hjemmeside: www.halleby-solpark.dk

Der er et kort stykke fra grundejerforeningens sidste grund ved Brovejen, frem til Halleby Å, hvor der kun er vandledning, men ikke dræn. Kommunen vil vurdere på om dette dræn skal etableres. Kommunen vurderer også på om der skal etableres kontraventil ved udløbet til Åen, så vi ikke under ekstreme vejrforhold, får vandpres fra Åen.

Jeg har bedt kommunen om at kontakte grundejerforeningen, såfremt kommunen løber ind i kontaktbehov, så vi får en samordnet løsning af alle forhold i denne sag.

Venlig hilsen
Jørn G Larsen
Formand

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

Denne blog kan fås som et såkaldt RSS-feed. Hvis man installerer eller allerede har en RSS-feedreader på sin computer, kan man følge med i nyhedsstrømmen uden at skulle åbne hjemmesiden. En gratis RSS-feedreader til Google Chrome fås på denne side. Efter installation får man et RSS-logo i adresselinjen som her:

Ved et klik på logoet åbnes readeren og man kan tilmelde denne side eller andre med RSS-indhold og følge med i mange nyhedskilder på én gang.